Menu

Home

COLOFON


Anne Vegter (tekst, tekeningen)
Jan Willem van Hemert (website, video)
Feline Streekstra (bio’s dichters)
Janneke Wagner (ondersteuning lessen voortgezet onderwijs)

De dichters Charles Ducal, Ellen Deckwitz, Maarten van der Graaff, Maud Vanhauwaert, Tsead Bruinja en Vrouwkje Tuinman stelden genereus hun lezing van gedichten beschikbaar voor de totstandkoming van de website HALLO GEDICHT!
Met regelmaat zullen gedichten waaraan zij hun bijdrage leverden worden toegevoegd.


 


De website HALLO GEDICHT! is mogelijk gemaakt door productionele en financiële steun van:

Stichting Poetry International
Nederlands Letterenfonds
Stichting Lezen
Fonds 21
Lirafonds
Akademie van Kunsten

CONTACT


email:
Anne Vegter
info@hallogedicht.nl
Copyright © 2017 Anne Vegter